Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku
13.07.2017 r.
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
zaprasza do udziału w:
IV KRAJOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
"Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce"


która odbędzie się w dniach 13 października 2017 r. w Słupsku

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji.


Szczegóły konferencji


12.07.2017 r.Kierunki/specjalności oferowane w roku akademickim 2017/2018

Studia pierwszego stopnia
 1. Bezpieczeństwo narodowe:(stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny)
 2. Cybernetyka społeczna*:(studia inżynierskie i licencjackie do wyboru dla studenta, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny)
 3. * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW
 4. Zarządzanie:(studia stacjonarne w tym dzienne i wieczorowe oraz niestacjonarne, profil praktyczny)

Studia drugiego stopnia
 1. Bezpieczeństwo narodowe:(stacjonarne, niestacjonarne w trybie studiów dziennych i e-learningowych, profil praktyczny)
 2. Zarządzanie*: (studia stacjonarne i niestacjonarne w trybie studiów dziennych i wieczorowych, profil praktyczny)
 3. * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW

Pełna oferta rekrutacyjna AP

11.07.2017 r.Indeksowanie czasopisma

Czasopismo jest obecnie zarejestrowane w następujących bazach indeksujących i katalogach o globalnym zasięgu:
 • eContenta
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • BazHum


eContenta CEJSH BazHum06.07.2017 r.
W dniu 3.07.17 r. o godz. 12.00 w Ratuszu Miejskim w Chojnicach odbyła się konferencja nt. Wykrywanie i monitorowanie zagrożeń lokalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT. Gospodarzem spotkania był burmistrz miasta Chojnice dr Arseniusz Finster. Moderatorem i współorganizatorem spotkania był Instytut Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele firmy Comarch – wiodącego dostawcy innowacyjnych rozwiązań IT, które wspomagają firmy i instytucje w osiąganiu założonych celów, optymalizując działalność operacyjną i procesy biznesowe, przedstawiciele Chojnic oraz powiatu chojnickiego zajmujący się szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz bezpieczeństwem lokalnym. Ze strony IBN AP w Słupsku w spotkaniu brali udział: Dyrektor IBN dr hab. Andrzej Urbanek prof. AP, dr hab. inż. Mieczysław Koziński prof. AP, dr hab. Janusz Gierszewski prof. AP, dr Joanna Grubicka, dr Anna Rychły-Lipińska.

image image

Tematyka poruszana na spotkaniu dotyczyła, między innymi: śledzenia obiektów, wykrywania osób w tłumie, tworzenia map ciepła, wykrywania wolnych miejsc parkingowych i niedozwolonego parkowania, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, rozpoznawania twarzy w kamerach monitoringu CCTV, nowoczesnych rozwiązań opartych na sieciach neuronowych oraz wykorzystywania dronów w systemie bezpieczeństwa fizycznego. Spotkanie zakończyło się podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy firmą Comarch, a Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Problematyka szerokiego pojęcia bezpieczeństwa monitoringu zagrożeń jest jednym z wielu zadań nowopowstałej Katedry Cybernetyki Społecznej i Inżynierii Bezpieczeństwa oraz Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Instytutu Bezpieczeństwa w Słupsku.

image image


08.06.2017 r.CYBERNETYKA SPOŁECZNA - nowy kierunek na IBN

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku przygotował nową ofertę studiów pierwszego stopnia (licencjackich -inżynierskich) na kierunku CYBERNETYKA SPOŁECZNA. Program kształcenia został stworzony we współpracy z wybranymi jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami gospodarczymi, uwzględniając aktualne i potencjalne potrzeby rynku pracy w regionie. Studia mogą odbywać się w trybie studiów dziennych lub wieczorowych (zajęcia w godzinach popołudniowych i częściowo weekendy) oraz niestacjonarnych.

ulotka informacyjna

12.04.2017 r.Współpraca z EAS
Pragniemy wszystkim pracownikom i studentom przypomnieć o współpracy Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego z międzynarodowym Stowarzyszeniem EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY. Jako studenci i pracownicy możemy współuczestniczyć w konferencjach, zamieszczać swoje teksty naukowe oraz rozwijać kontakty interpersonalne.
Dyrekcja IBN

EAS - EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

10.04.2017 r.
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 30.03.2017 r. uzyskał certyfikaty na dwie sale laboratoryjne. Sale nr 6 i 13 stały się certyfikowanymi Laboratoriami Edukacyjnymi ECDL GIS. Oznacza to, że w salach mogą odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania ECDL EPP GIS.

image image
Wstępna deklaracja - kierunek: ZARZĄDZANIE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Zarządzanie", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Kierunek "Zarządzanie" obejmuje nastepujące specjalnosci:
 1. Efektywne komunikowanie i negocjowanie
 2. Menedżer zarządzania zasobami ludzkimi – Human Resources
 3. Zarządzanie projektami – Menedżer Projektu
 4. Menedżer kadr i płac
 5. Menedżer produkcji
 6. Poradnictwo
 7. Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych
 8. Rachunkowość
 9. Transport-Spedycja-Logistyka
 10. Zarządzanie BHP
 11. Zarządzanie w administracji samorządowej

W wyniku konsultacji studia podyplomowe "Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Rachunkowość" zostały połączone w jedną specjalność "Finanse".
Szczegółowe informacje rekrutacja.apsl.edu.pl/studia-podyplomowe

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Zarządzanie

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie" proszeni są, od dnia 02.11.2017r., o kontakt z Panią Urszulą Szafran, ul Kozietulskiego 6-7 p.38, tel. (59) 848 28 64, mail: @Urszula Szafran.

Wstępna deklaracja - kierunek Zarządzanie


Wstępna deklaracja - kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo narodowe

Wstępna deklaracja - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe