Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku
13.09.2017 r.IV KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA "Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce"
Istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji noclegu na terenie osiedla akademickiego Akademii Pomorskiej pod nr tel. 59 840 53 67 (kontakt: pani Marlena Żyła) lub mailowo: osiedle@apsl.edu.pl

Szczegóły konferencji


18.09.2017 r.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17 września 2017 r. odszedł od nas śp. dr inż. Adam Szulczewski długoletni wykładowca i pracownik Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Adam Szulczewski swoją postawą, profesjonalizmem oraz rzetelnością na stałe zapisał się w naszej pamięci.

Najszczersze wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają pracownicy Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.


"Nie żyjemy, aby umierać...;
ale umieramy, aby żyć wiecznie"
(M. Buchberger)

14.09.2017 r.Terminarz zjazdów Zarządzanie

Został opublikowany terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

Terminarz zjazdów 2017/2018 (kierunek: Zarządzanie)

11.09.2017 r.Oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2017/18

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego prowadzi nabór na studia podyplomowe w roku akademickim 2017/18 na kierunki:
 • Menedżer Kadr i Płac
 • Rachunkowość finansowa i budżetowa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy

Dokumentem regulującym wszystkie kwestie związane ze studiami podyplomowymi jest REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Według powyższego dokumentu (§8) kandydaci na studia składają w jednostce prowadzącej (Instytut Bezpieczeństwa Narodowego) następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • 2 zdjęcia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dokumenty wskazane w opisie studiów podyplomowych,

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na w/w kierunkach proszeni są o kontakt z Panią Urszulą Szafran, ul Kozietulskiego 6-7, I piętro, pok. 38, tel. (59) 848 28 64, mail: urszula.szafran@apsl.edu.pl

13.09.2017 r.Terminarz zjazdów Bezpieczeństwo Narodowe

Został opublikowany terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

Terminarz zjazdów 2017/2018 (kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe)

11.09.2017 r.Absolwenci 2017 III roku Zarządzanie (niestacjonarni)

Serdecznie zapraszamy na uroczyste absolutorium w dniu 06-10-2017r. godz. 17:30 Aula nr 3 przy ul. Kozietulskiego 6-7

11.09.2017 r.Seminarium doktoranckie

dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek organizuje seminarium doktoranckie ilość miejsc ograniczona pierwsze spotkanie odbędzie się 20 października 2017r. o godz 14:00 przy ul. Kozietulskiego 6-7, sala 44, tel. 59 848 28 69

11.09.2017 r.Zmiana godziny zaliczeń poprawkowych u dr J. Szredera

Poprawki dla studentów odbędą się w piątek 15 września 2017 r. o godzinie 17.00.

dr Jarosław Szreder
07.09.2017 r. Studenci grupy seminaryjnej dr Ewy Matuskiej, którzy nie złożyli pracy dyplomowej proszeni są o pilny kontakt z promotorem.
Planowany termin obrony: 25 wrzesień godz. 10.00, sala 44 ul. Kozietulskiego

dr Ewa Matuska
06.09.2017 r.Nowe studia podyplomowe - Ubezpieczania społeczne i prawo pracy

Ideą studiów podyplomowych na kierunku Ubezpieczenia Społeczne i Prawo pracy jest zapewnienie kompleksowej edukacji w danej tematyce oraz przygotowanie słuchaczy do pracy w zakładach pracy, urzędach administracji państwowej i samorządowej, zakładach budżetowych.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, osób pracujących i zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także ubezpieczeniami społecznymi, których zainteresowania zawodowe lub osobiste skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy i ustawodawstwa socjalnego.

Absolwent studiów będzie posiadał aktualną wiedzę z zakresu prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych, która będzie pozwalała na kształtowanie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy.

Szczegółowe informacje

05.09.2017 r.Grupa seminaryjna dr Jarosława Szredera

Studenci, którzy nie przystąpili do obrony pracy dyplomowej w czerwcu 2017, uprzejmie proszę o przygotowanie i złożenie prac do 30 września 2017 roku. Planowany termin obron – pierwsza połowa października 2017. Dokładny termin zostanie podany do wiadomości w terminie późniejszym.

dr Jarosław Szreder
05.09.2017 r.Zaliczenia poprawkowe semestr letni 2016/2017

Poprawki dla studentów, którzy nie uzyskali zaliczeń z przedmiotów:
 • Strategie zarządzania logistycznego współczesnego przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie strategiczne
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Techniki sprzedaży
Odbędą się w piątek 15 września 2017 r. o godzinie 15.30.
Zainteresowanych zapraszam do sali nr 58.

dr Jarosław Szreder
25.08.2017 r.Nowe nr telefonów
Szanowni Państwo,
W związku z przeniesieniem IBN do budynku przy ul. Kozietulskiego informujemy o aktualnych numerach telefonów:

Sekretariat:
mgr Justyna Hnatiuk-Mułyk, tel. 059 848 28 69
mgr Joanna Głogowska, tel. 059 848 38 76

Dyrektor IBN:
dr hab prof. nadzw. A. Urbanek, tel. 059 848 38 70

Zastępca Dyrektora:
dr inż. K.Rogowski, tel. 059 848 28 68

25.08.2017 r."Studia nad Bezpieczeństwem" - zeszyt nr 3
Pragniemy poinformować, iż trwają prace nad 3 numerem naszego czasopisma naukowego "Studia nad Bezpieczeństwem". Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie swoich publikacji (o objętości od 20 do 40 tysięcy znaków).

Termin przyjmowania artykułów - do 31 października 2017 r.
Komitet Redakcyjny
Czasopisma naukowego IBN "Studia nad Bezpieczeństwem"

22.08.2017 r.Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo Narodowe"
Dokumentem regulującym wszystkie kwestie zwiazane ze studiami podyplomowymi jest REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Według powyzszego dokumentu (§8) kandydaci na studia składają w jednostce prowadzącej (Instytut Bezpieczeństwa Narodowego) następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • 2 zdjęcia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dokumenty wskazane w opisie studiów podyplomowych,
OPŁATA REKRUTACYJNA TYLKO: 50,00 zł

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe" proszeni są o kontakt z Panią Justyną Hnatiuk-Mułyk, ul Kozietulskiego 6-7, II piętro, pok. 72, tel. (59) 848 28 69, mail: @Justyna Hnatiuk-Mułyk.

Regulamin studiów podyplomowych podanie kwestionariusz osobowy

17.08.2017 r.Uwaga studenci,
Dyplomanci dr Adama Szulczewskiego proszeni są o zgłaszanie się na konsultacje do: prof. nadzw. dr hab. inż. Mieczysława Kozińskiego lub dr inż. Krzysztofa Rogowskiego.
04.08.2017 r.Zapraszamy na studia podyplomowe w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego!

Prowadzimy nabór na kierunki:
Zarządzanie bezpieczeństwem - specjalności:
 • Obronność Państwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Kryminalistyka z kryminologią
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy

Studia podyplomowe trwają dwa semestry, cena jednego semestru jedyne 1500zł.

Dodatkowe informacje pod nr. tel 059-848-28-69, oraz e-mail: podyplomowe.bn@apsl.edu.pl
04.08.2017 r.Szanowni Państwo,
W dniach 7-18 sierpnia 2017r. Sekretariat Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego będzie nieczynny (okres urlopowy - pracownika administracyjnego).
25.07.2017 r.Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 20 lipca 2017r. zmieniono siedzibę Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego.
Obecnie Instytut mieści się w obiekcie Akademii Pomorskiej przy ul. Kozietulskiego 6-7, na II piętrze, w pok. 72.
Telefon kontaktowy do sekretariatu - 59 848 28 69. Zapraszamy
12.07.2017 r.Kierunki/specjalności oferowane w roku akademickim 2017/2018

Studia pierwszego stopnia
 1. Bezpieczeństwo narodowe:(stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny)
 2. Cybernetyka społeczna*:(studia inżynierskie i licencjackie do wyboru dla studenta, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny)
 3. * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW
 4. Zarządzanie:(studia stacjonarne w tym dzienne i wieczorowe oraz niestacjonarne, profil praktyczny)

Studia drugiego stopnia
 1. Bezpieczeństwo narodowe:(stacjonarne, niestacjonarne w trybie studiów dziennych i e-learningowych, profil praktyczny)
 2. Zarządzanie*: (studia stacjonarne i niestacjonarne w trybie studiów dziennych i wieczorowych, profil praktyczny)
 3. * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW

Pełna oferta rekrutacyjna AP

11.07.2017 r.Indeksowanie czasopisma

Czasopismo jest obecnie zarejestrowane w następujących bazach indeksujących i katalogach o globalnym zasięgu:
 • eContenta
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • BazHum


eContenta CEJSH BazHum06.07.2017 r.
W dniu 3.07.17 r. o godz. 12.00 w Ratuszu Miejskim w Chojnicach odbyła się konferencja nt. Wykrywanie i monitorowanie zagrożeń lokalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT. Gospodarzem spotkania był burmistrz miasta Chojnice dr Arseniusz Finster. Moderatorem i współorganizatorem spotkania był Instytut Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele firmy Comarch – wiodącego dostawcy innowacyjnych rozwiązań IT, które wspomagają firmy i instytucje w osiąganiu założonych celów, optymalizując działalność operacyjną i procesy biznesowe, przedstawiciele Chojnic oraz powiatu chojnickiego zajmujący się szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz bezpieczeństwem lokalnym. Ze strony IBN AP w Słupsku w spotkaniu brali udział: Dyrektor IBN dr hab. Andrzej Urbanek prof. AP, dr hab. inż. Mieczysław Koziński prof. AP, dr hab. Janusz Gierszewski prof. AP, dr Joanna Grubicka, dr Anna Rychły-Lipińska.

image image

Tematyka poruszana na spotkaniu dotyczyła, między innymi: śledzenia obiektów, wykrywania osób w tłumie, tworzenia map ciepła, wykrywania wolnych miejsc parkingowych i niedozwolonego parkowania, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, rozpoznawania twarzy w kamerach monitoringu CCTV, nowoczesnych rozwiązań opartych na sieciach neuronowych oraz wykorzystywania dronów w systemie bezpieczeństwa fizycznego. Spotkanie zakończyło się podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy firmą Comarch, a Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Problematyka szerokiego pojęcia bezpieczeństwa monitoringu zagrożeń jest jednym z wielu zadań nowopowstałej Katedry Cybernetyki Społecznej i Inżynierii Bezpieczeństwa oraz Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Instytutu Bezpieczeństwa w Słupsku.

image image


08.06.2017 r.CYBERNETYKA SPOŁECZNA - nowy kierunek na IBN

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku przygotował nową ofertę studiów pierwszego stopnia (licencjackich -inżynierskich) na kierunku CYBERNETYKA SPOŁECZNA. Program kształcenia został stworzony we współpracy z wybranymi jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami gospodarczymi, uwzględniając aktualne i potencjalne potrzeby rynku pracy w regionie. Studia mogą odbywać się w trybie studiów dziennych lub wieczorowych (zajęcia w godzinach popołudniowych i częściowo weekendy) oraz niestacjonarnych.

ulotka informacyjna

12.04.2017 r.Współpraca z EAS
Pragniemy wszystkim pracownikom i studentom przypomnieć o współpracy Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego z międzynarodowym Stowarzyszeniem EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY. Jako studenci i pracownicy możemy współuczestniczyć w konferencjach, zamieszczać swoje teksty naukowe oraz rozwijać kontakty interpersonalne.
Dyrekcja IBN

EAS - EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

10.04.2017 r.
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 30.03.2017 r. uzyskał certyfikaty na dwie sale laboratoryjne. Sale nr 6 i 13 stały się certyfikowanymi Laboratoriami Edukacyjnymi ECDL GIS. Oznacza to, że w salach mogą odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania ECDL EPP GIS.

image image
Wstępna deklaracja - kierunek: ZARZĄDZANIE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Zarządzanie", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Kierunek "Zarządzanie" obejmuje nastepujące specjalnosci:
 1. Efektywne komunikowanie i negocjowanie
 2. Menedżer zarządzania zasobami ludzkimi – Human Resources
 3. Zarządzanie projektami – Menedżer Projektu
 4. Menedżer kadr i płac
 5. Menedżer produkcji
 6. Poradnictwo
 7. Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych
 8. Rachunkowość
 9. Transport-Spedycja-Logistyka
 10. Zarządzanie BHP
 11. Zarządzanie w administracji samorządowej

W wyniku konsultacji studia podyplomowe "Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Rachunkowość" zostały połączone w jedną specjalność "Finanse".

Szczegółowe informacje rekrutacja.apsl.edu.pl/studia-podyplomowe

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Zarządzanie

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie" proszeni są o kontakt z Panią Urszulą Szafran, ul Kozietulskiego 6-7 p.38, tel. (59) 848 28 64, mail: @Urszula Szafran.

Wstępna deklaracja - kierunek Zarządzanie


Wstępna deklaracja - kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo narodowe

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe" proszeni są o kontakt z Panią Justyną Hnatiuk-Mułyk, ul Kozietulskiego 6-7, II piętro, pok. 72, tel. (59) 848 28 69, mail: @Justyna Hnatiuk-Mułyk.

Wstępna deklaracja - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe